Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Cluster Aktywności Terenowych (CAT)

 

Cluster Aktywności Terenowych ułatwia nawiązywanie kontaktów radiowych pomiędzy osobami nadającymi z terenu a pozostałymi krótkofalowcami. Wpisy możliwe są zarówno przez aktywatorów - przy pomocy komunikatów APRS lub SMS wysłanych z terenu (self spotting), jak i przez krótkofalowców pracujących w domu, mających dostęp Internetu. Zapraszamy do częstego korzystania z tego narzędzia.

 

Opis sposobu wysyłania spotów (self spoting) oraz osadzania clustra na własnej stronie WWW: